English

חזון וייעוד

בעידן המידע (information age), השימוש הנרחב בטכנולוגיה ובמחשב הפך לחלק מחיינו וגרם לשינויים רבים בהרגלים ובתפיסת העולם שלנו: מרחקים גאוגרפיים "מתקצרים"; מידע רב הופך זמין, מהיר ופתוח לכול, דרכים חדשות לדיאלוג ולשיתוף פעולה מתפתחות, ובלחיצת כפתור אפשר לבצע פעולות שבעבר נמשכו זמן רב והצריכו  יציאה מן הבית והקדשת מאמץ.

ייעודה של "סנונית" הוא לרתום שינויים מבורכים אלו לשיפור דרכי הלימוד וההוראה במערכת החינוך בישראל ולאפשר לכלל הלומדים הזדמנות שווה ליהנות מהם. "סנונית "מאמינה כי רכישת מיומנויות מחשב ואינטרנט מגיל צעיר עשויה להביא לצמצום הפערים הדיגיטליים, החברתיים והכלכליים בחברה הישראלית ולהכשרת דור עתיד יצירתי, פתוח וסובלני, אשר יהיה בעל חשיבה עצמאית וביקורתית, ובסיוע סביבה תומכת, יוביל לשינויים מעמיקים במדינת ישראל.
בעזרת כלים ייחודיים שפיתחה "סנונית" במסגרות מגוונות המתבססות על האינטרנט, היא מקדמת שיח רב-תרבותי חדש ושיתוף פעולה בין מגוון דעות וזרמים, ובדרך זו תורמת להתפתחותה של החברה הישראלית ולחיזוקה.

החזון: להיות ארגון יוזם, חדשני ומוביל בתחום החינוך המתוקשב. ארגון המממש בכל פעם מחדש את הערך המוסף של הטכנולוגיה לקידום תהליכי למידה, הוראה והערכה במאה ה- 21.

הייעוד: ליצור תנאים לצמיחה אישית וחברתית בחברה הישראלית בעזרת העלאת רמת החינוך, צמצום הפער הדיגיטלי ומתן מענה פלורליסטי למגוון האוכלוסיות הלומדות בישראל.